Strona główna

Witamy na stronie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej-Murakowskiej Zgodnie z regulacjami prawnymi nasza kancelaria działa na terenie całego kraju, a wyjątkiem od tej reguły są postępowania egzekucji z nieruchomości, w których nasz komornik ogranicza się do obszaru właściwego dla Sądu Rejonowego w Kole.

Na naszej stronie znajdą Państwo wzory wniosków do pobrania oraz informacje o licytacjach, jakie aktualnie prowadzi komornik.

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI ART. 1, 2.1 oraz 3.1

Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej posiada dostęp do bazy CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców: systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach. Dostęp do bazy CEPiK zapewnia sprawny przebieg egzekucji z pojazdów dłużnika.


Ponadto poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej wdrożony został system OGNIVO. System ten zapewnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami, umożliwiając tym samym uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika.


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Najnowsze licytacje

Nieruchomości

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2018-09-26 09:15
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 276.000,00 zł
Cena wywołania: 207.000,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
ul. Konopnickiej 4, 62-600 Koło

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2018-09-26 09:30
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 227.410,00 zł
Cena wywołania: 151.606,67 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Kiełczewek, 62-640 Grzegorzew

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2018-09-26 09:45
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 38.700,00 zł
Cena wywołania: 29.025,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Podlesie, 62-600 Koło

Ruchomości

przyczepy, naczepy

Miejsce: pod adresem Powiercie 27, 62-600 Koło
Data: 2018-09-19 10:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 850,00 zł
Cena wywołania: 637,50 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Powiercie 27, 62-600 Koło

samochody osobowe

Miejsce: pod adresem Rybno 10, 62-635 Przedecz
Data: 2018-10-04 11:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 2.500,00 zł
Cena wywołania: 1.875,00 zł

motocykle, skutery, quady

Miejsce: pod adresem Górki 17/5, 62-650 Kłodawa
Data: 2018-10-09 11:00
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 1.500,00 zł
Cena wywołania: 750,00 zł