Strona główna

Witamy na stronie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej-Murakowskiej Zgodnie z regulacjami prawnymi nasza kancelaria działa na terenie całego kraju, a wyjątkiem od tej reguły są postępowania egzekucji z nieruchomości, w których nasz komornik ogranicza się do obszaru właściwego dla Sądu Rejonowego w Kole.

Na naszej stronie znajdą Państwo wzory wniosków do pobrania oraz informacje o licytacjach, jakie aktualnie prowadzi komornik.

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI ART. 1, 2.1 oraz 3.1

Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej posiada dostęp do bazy CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców: systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach. Dostęp do bazy CEPiK zapewnia sprawny przebieg egzekucji z pojazdów dłużnika.


Ponadto poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej wdrożony został system OGNIVO. System ten zapewnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami, umożliwiając tym samym uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika.


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Najnowsze licytacje

Nieruchomości

Nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2017-08-30 09:30
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 179.000,00 zł
Cena wywołania: 134.250,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Kiełczew Górny, 62-600 Koło

Nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2017-08-30 09:40
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 222.000,00 zł
Cena wywołania: 166.500,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Ogrodowa 9, 62-604 Kościelec

Nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2017-08-30 09:50
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 8.100,00 zł
Cena wywołania: 5.400,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Kiełczewek, 62-640 Grzegorzew

Ruchomości

sprzęt rtv

Miejsce: pod adresem Bogusławice 81, 62-620 Babiak
Data: 2017-07-18 11:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 500,00 zł
Cena wywołania: 375,00 zł

samochody cieżarowe

Miejsce: pod adresem , 62-586 Rzgów, ul. Okólna 26/190A
Data: 2017-07-19 11:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 3.000,00 zł
Cena wywołania: 2.250,00 zł