Strona główna

Witamy na stronie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej-Murakowskiej Zgodnie z regulacjami prawnymi nasza kancelaria działa na terenie całego kraju, a wyjątkiem od tej reguły są postępowania egzekucji z nieruchomości, w których nasz komornik ogranicza się do obszaru właściwego dla Sądu Rejonowego w Kole.

Na naszej stronie znajdą Państwo wzory wniosków do pobrania oraz informacje o licytacjach, jakie aktualnie prowadzi komornik.

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI ART. 1, 2.1 oraz 3.1

Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej posiada dostęp do bazy CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców: systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach. Dostęp do bazy CEPiK zapewnia sprawny przebieg egzekucji z pojazdów dłużnika.


Ponadto poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej wdrożony został system OGNIVO. System ten zapewnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami, umożliwiając tym samym uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika.


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Najnowsze licytacje

Nieruchomości

lokal użytkowy

Miejsce: w Sądzie Rejonowym w Kole mającym siedzibę w Kole przy ul. Włocławskiej 4
Data: 2015-09-30 10:00
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 1.276.740,00 zł
Cena wywołania: 851.160,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Koło, 62-600 Koło

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy ul. Włocławskiej 4 w sali 26
Data: 2015-09-30 10:10
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 188.070,00 zł
Cena wywołania: 141.052,50 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Katarzyna, 62-635 Przedecz

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2015-09-30 10:15
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 97.540,00 zł
Cena wywołania: 73.155,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
, 62-600 Koło

Ruchomości

pozostałe ruchomości

Miejsce: pod adresem Włocławska 3, 62-600 Koło
Data: 2015-09-18 11:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 650,00 zł
Cena wywołania: 487,50 zł

samochody osobowe

Miejsce: 62-604 Kościelec, Białków Kościelny 4
Data: 2015-09-25 14:30
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 7.000,00 zł
Cena wywołania: 3.500,00 zł

samochody osobowe

Miejsce: pod adresem Włocławska 3, 62-600 Koło
Data: 2015-10-27 11:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 22.000,00 zł
Cena wywołania: 16.500,00 zł